Min y Môr Hotel

Promenâd Abermaw, Abermaw, Gwynedd, LL42 1HW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 280555

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@minymor.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.minymor.com/

Mae Gwesty Min y Môr yn westy glan môr, bwyty, bar a gardd gwrw yn Abermaw, sy'n cynnig y ganolfan berffaith i ddianc a dadflino, p'un a ydych chi eisiau ymlacio, archwilio'r golygfeydd, bwyta ac yfed, beicio neu gerdded. Yn ogystal â gwely a brecwast, mae Gwesty Min y Môr hefyd yn cynnig bar, bwyty a gardd gwrw, felly os ydych chi'n chwilio am ymlacio llwyr nid oes angen i chi adael y safle. Mae'r fwydlen lawn yn cynnwys dewis da o opsiynau llysieuol a physgod. 

Gwobrau