Einion House

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Friog, Gwynedd, LL38 2NX

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 250644

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page stay@einionhouse.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.einionhouse.co.uk/

Ger Abermaw, Dolgellau, Tywyn, Aberdyfi. Golygfeydd o'r môr, Traeth Friog gerllaw. Teithiau Cerdded - llyn glas, Llwybr Arfordir Cymru, Llwybr Mawddach, Pont Bermo, Cader Idris, rheilffyrdd stêm, merlota, beicio. Gweler y wefan.

Mwynderau

 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gardd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • WiFi ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail