Gwyliau Fferm Crugeran

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Crugeran, Sarn Meyllteyrn, Gwynedd, LL53 8DT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 730375

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@crugeran.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.crugeran.com/

Mae Deri Lleyn a Gadlas yn fythynnod eithriadol sy’n cysgu 10 a 14 gyda saunas, cawodydd ager, wynebau gweithio gwenithfaen, ceginau o safon uchel. Llai na milltir oddi wrth ein 3 bythynnod eraill sy’n cysgu 7, 5 a 4. Wedi'i leoli'n ganolog yn y cefn gwlad godidog. Mwynhewch amser gwerthfawr gyda ffrindiau neu deulu. Dewch am y teimlad da a chroeso cynnes. Mae ein gwesteion yn dychwelyd.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Parcio
 • Cot ar gael
 • En-Suite
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cawod
 • Dim Ysmygu
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Fferm weithiol

Gwobrau