Gwesty Plas y Goedlan

Lôn Pwll Clai, Edern, Gwynedd, LL53 6JB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 720425

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://woodlandshall.wales/

Mae Gwesty Plas y Goedlan wedi'i leoli mewn 7 erw o'i thiroedd ei hun. Mae bar a bwyty'r gwesty ar agor i drigolion a rhai nad ydynt yn drigolion, gan ddarparu bwydlen helaeth yn ogystal â byrbrydau, prydau bar a seler gwin â stoc dda. Mae yna hefyd ardal awyr agored lle gellir mwynhau bwyd a diodydd yn edrych dros olygfeydd syfrdanol.

Gwobrau

  • Thumbnail