Caernarfon Bay Caravan Park

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Dinas Dinlle, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5TW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 830492

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@caernarfonbay.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.caernarfonbaycaravanpark.com/

Yr encil gwyliau heddychlon perffaith gyda golygfeydd panoramig a chefn gwlad heb ei ddifetha. Bae Caernarfon yw'r ganolfan ddelfrydol i chi. 50 llath o draeth sydd wedi ennill gwobrau baner las. Parc bychan, tawel sy'n cynnig byngalos 2-3 ystafell o’r ansawdd uchaf a charafanau gyda gerddi a pharcio. Siop a caffi ar y safle. 80% o'n hymwelwyr yn dychwelyd. Croeso i anifeiliaid anwes.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Te/Coffi
 • Cot ar gael
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Nwy ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail