Menai Strait Cruises

Slate Quay, Caernarfon Harbour, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PB

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07979 593483 | 07880 905880

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.menaicruises.co.uk

Os am bethau i'w gwneud o gwmpas Caernarfon yng Ngogledd Cymru - mae mordaith ar fwrdd y Queen of the Sea yn hanfodol! Dyma'r ffordd berffaith i fwynhau yr olygfa banoramig gyfnewidiol o Eryri a Phen Llŷn - gyda golygfeydd godidog o Gastell Caernarfon, Ffort Belan, Y Foryd, Ynys Llanddwyn, Ynys Môn neu Pontydd Britannia a Borth. Pa bynnag daith y byddwch yn ei ddewis, ni fydd y golygfeydd yn eich siomi!

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Llwybr beicio gerllaw