Coed Helen Holiday Park

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Ffordd Coed Helen, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5RS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 672852

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@coedhelen.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.coedhelen.com/

Wedi'i leoli mewn 54 erw o barc a choetir, mae Coed Helen yn swatio'n hardd rhwng dref, mynyddoedd a'r môr. Dim ond tafliad carreg o bont pendilio Pont yr Aber, bydd gennych fynediad uniongyrchol ar droed i dref hanesyddol Caernarfon a'i bwticau arbenigol, bwytai a Chastell godidog Caernarfon, gyda'i ragfuriau aruthrol ar ochr yr harbwr. Dewiswch rhwng podiau glampio, llety llogi moethus a llecynnau teithiol tymhorol.

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cyfleusterau hamdden
 • Cadair uchel ar gael
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Nwy ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Llaeiniau llawr caled
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Pwynt trydan
 • Pwll nofio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Pwynt cysylltu sustem ddraenio
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail