Y Castell

33 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 678895

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page castell@castell-caernarfon.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://castell-caernarfon.co.uk

Mae Gwesty Y Castell ar y sgwâr yng nghanol tref hanesyddol Caernarfon. Mwynhewch olygfeydd o Gastell Caernarfon wrth gael coffi, diod neu ginio ysgafn. Mae llawer o atyniadau twristaidd Caernarfon ond tafliad carreg i ffwrdd. Ar ôl mwynhau cinio hamddenol yn y bwyty gallwch archwilio waliau'r hen dref a'r cei llechi, neu fynd ar Reilffordd Ucheldir Cymru i Porthmadog, gan fod yr orsaf y tu ôl i Westy Y Castell.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Arhosfan Sherpa gerllaw
  • WiFi ar gael
  • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
  • Llwybr beicio gerllaw