Tafarn y Bachgen Du

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Stryd Pedwar a Chwech, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 673604

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reception@black-boy-inn.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.black-boy-inn.com/

Ers dechrau'r 16eg ganrif, mae Tafarn y Bachgen Du (Black Boy Inn) yng Nghaernarfon wedi bod yn croesawu teithwyr blinedig ac ymwelwyr i Dref Caernarfon ac ardal Eryri. Nid yw rhai pethau'n newid, p'un ai ydych am yfed, bwyta neu ymlacio, mi welwch bod Tafarn y Bachgen Du yn ganolfan berffaith i archwilio mynyddoedd hardd Eryri ac Ynys Môn. Mae yna 47 o ystafelloedd gwely cyfforddus gydag ystafelloedd ymolchi preifat, ac mae pob un wedi'i ddylunio a'i ddodrefnu yn unigol. Mae Wi-Fi am ddim ar gael i'r holl westeion ar draws y gwesty cyfan.

'Bwyty a Thafarn Mwya Cymraeg  yn y Byd' – 2016

Dyfarnwyd Gwobr Efydd Croeso Cymru i'r bwyty enwog ac mae yna ddewislen bwyd ar gyfer pob blas. Mae pob pryd wedi'i ddyfeisio a'i berffeithio gan y prif gogydd, gyda phwyslais ar ddefnyddio cynhwysion lleol gan gyflenwyr lleol. P'un ai yw'n ginio ysgafn neu bryd nos, mae Tafarn y Bachgen Du yn cynnig croeso cynnes a bwyd da i'r rhai sydd eisiau ymlacio, a chwilio am brofiad mewn awyrgylch draddodiadol Gymreig. Mae arhosiad yn y Gwely a Brecwast arddull gwesty yma yng Nghaernarfon, yn gyfleus ar gyfer Eryri, a maent yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth personol. O'r funud rydych chi'n cyrraedd, mae staff y dafarn gyfeillgar wrth law bob amser i gynorthwyo a rhannu eu gwybodaeth leol.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Croesewir teuluoedd
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Croeso i bartion bws
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Arhosfan Sherpa gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Pwynt gwefru cerbydau trydan

Gwobrau

 • Thumbnail