Henbant

Henbant Bach, Tain Lon, Clynnog Fawr, Gwynedd, LL54 5DF

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07786 316413

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page matt@henbant.org

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.henbant.org/

Mae gan Henbant ddolydd, tir pori, coetir, llynnoedd a golygfeydd godidog o'r môr a'r mynydd. Maent yn tyfu llysiau, cig, wyau a llaeth, ond ar raddfa ddynol fach ac adfywiol sy'n darparu bwyd a thanwydd i'w cartref, eu hymwelwyr a'r gymuned leol. Yn ogystal â bod yn gynhyrchiol, mae Henbant yn fan lle gall pobl ddod ac arafu am gyfnod, i feddwl am yr hyn sy'n bwysig yn y byd a'r hyn y mae ar y byd angen i ni ei roi yn ôl. Amaethyddiaeth adfywiol a Ffermio Paramaethyddol sy'n cynhyrchu bwyd mewn ffyrdd sy'n mynd ati i greu ecosystem iach a gweithredol a chynyddu bioamrywiaeth. Maent yn cyflenwi blychau llysiau wedi'u tyfu'n adfywio, dim cloddio, 100% Cig eidion a chig oen wedi'i fwydo â glaswellt ac wyau o ieir sy'n pori, wedi'u bwydo'n organig. Llaeth amrwd o wartheg hapus sy'n cael eu bwydo â glaswellt ac sy'n cael cadw eu lloi yw'r prosiect ar gyfer Haf 2021.