Spooners

Gorsaf yr Harbwr, Porthmadog, LL49 9NF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 516032

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page spooners@ffwhr.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.spoonersporthmadog.co.uk/

Wedi'i leoli yng Ngorsaf yr Harbwr Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri ym Mhorthmadog, mae Spooners yn cynnig amrywiaeth o fwyd tafarn, cinio Sul, cacennau, melysion, diodydd poeth ac oer, yn ogystal ag amrywiaeth o gwrw casgen a gwirodydd lleol. 

Gwobrau

  • Thumbnail