Hadfer

Bwlch y Moch, Tremadog, Gwynedd, LL49 9SN

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07920 426660

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.hadfer.com/

Safle glampio wedi'i leoli mewn ardal bywyd gwyllt, gyda mynediad hawdd i fynyddoedd a chefn gwlad yn ogystal â thraethau, trefi a siopau. Mae'r safle'n cynnwys pebyll lotws, lori ceffylau a wagenni gorllewinol, llawer o'r datblygiad wedi'i wneud gyda deunyddiau wedi'u hailgylchu. Mae'r llety ar gyfer 2 oedolyn ym mhob llety, gyda brecwast o ansawdd uchel wedi'i gynnwys y gellir ei fwynhau yn ystafell fwyta The Cowshed neu fel tecawê ar gyfer y teithiau bore cynnar hynny. Gellir darparu pecynnau bwyd wedi'u paratoi'n ffres  a phrydau pastai gyda'r nos yn ystafell fwyta quirky Cowshed wrth archebu ymlaen llaw.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Croesewir grwpiau
  • Cawod
  • Toiled
  • Parcio
  • Arhosfan Sherpa gerllaw

Gwobrau

  • Thumbnail