Antur Stiniog

Downhill Centre Ceudyllau Llechwedd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3NB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 238 007

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@anturstiniog.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.anturstiniog.com

Beicio Mynydd Cymru - Gwasanaeth Ymgodi a Llwybrau Beicio Mynydd. Y gwasanaeth ymgodi beicio mynydd gorau yn Eryri, Cymru! Maent yn cynnig y gwasanaeth ymgodi gorau yn Prydain i'r saith llwybyr beicio lawr allt, ac yn ôl rhai, y gorau yn y byd! Mae ganddynt ganolfan lawr allt gyda chaffi, siop, cawodydd a safle golchi beiciau. Maent hefyd yn cynnig hyfforddiant beicio mynydd i feicwyr o unrhyw allu, o ddechreuwyr i arbenigwyr, beicwyr llwybrau traws gwlad i feicwyr lawr allt. Hefyd maent yn rhedeg siop awyr agored a chanolfan gwybodaeth gyfeillgar yng nghanol Blaenau Ffestiniog sy'n addas ar gyfer eich holl anghenion awyr agored ac yn agoriad llygaid i'r ardal leol.

Croeso i 'Stiniog!

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw