The Oakeley Arms Hotel

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Tan y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd, LL41 3YU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 590277

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@oakeleyarms.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://oakeleyarms.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae Gwesty a Bwyty'r Oakeley Arms mewn lleoliad perffaith ym Maentwrog, rhwng Porthmadog a Blaenau Ffestiniog. Mae'r gwesty carreg traddodiadol hwn, sy'n cael ei redeg yn deuluol, yn cynnig arhosiad clyd mewn naill ai ystafelloedd sengl, dwbl, gefell neu deulu. Mewn lleoliad cyfleus ar gyfer yr holl brif atyniadau yn yr ardal, gydag arhosfan Tan y Bwlch ar Reilffordd Ffestiniog o fewn pellter cerdded i'r gwesty. Mae'r Oakeley Arms yn dŷ rhydd gyda bwydlen y bar yn cynnig ystod flasus o brydau bwyd cartref, arbennig, gydag opsiynau llysieuol a phrydau plant. Mae eu bar llawn stoc yn gartref i amrywiaeth o gwrw, chwerwon a seidr Cymreig, gyda'u Cwrw Oakeley Dokeley blasus eu hunain, a gynhyrchir yn arbennig gan fragdy lleol. Maent hefyd yn stocio cwrw o fragdai Cymreig enwog fel Purple Moose, Great Orme, Brains a Tomos Watkin, yn ogystal â whisgi, gwinoedd a gwirodydd Cymreig. 

Mwynderau

  • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau

  • Thumbnail