Rheilffordd Ucheldir Cymru

Tremadog Road, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9DY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 513402

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@whr.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.whr.co.uk

Mae taith fer ar hyd rheilffordd lein gul o Borthmadog yn mynd â chi i Ganolfan Treftadaeth a Siediau Injan, sy’n llawn arddangosfeydd ar dreftadaeth ddiwydiannol a rheilffyrdd gogledd-orllewin Cymru. Mae yna daith rheilffordd arall hefyd - y tro hwn ar reilffordd fini gyda lein gul saith modfedd. Mae’n rheilffordd fach hyfryd, a gaiff ei rhedeg gan wirfoddolwyr brwd. Mae’r Ganolfan Dreftadaeth wedi ennill gwobrau am y ffordd mae hi’n mynd i’r afael â phethau’n uniongyrchol – dringwch i mewn i gabiau’r injans, eisteddwch wrth y llyw, gwyliwch fideo sy’n dangos sut brofiad ydyw i fod tu mewn i foeler ar 600 gradd.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Siop
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Croesewir teuluoedd