Gweithgareddau Gwerth Chweil

Ewch allan i grwydro ar hyd Ffordd yr Arfordir.  Mae cyfoeth o bethau i chi eu gwneud yn y dŵr, ar y dŵr a ger y dŵr.  Yn amlwg, ni allwn restru popeth yma, ond dyma flas o'r gweithgareddau dyfrol y gallwch eu gwneud yma. 

Gwylio adar ar Ynys Ramsey a Grassholm

Ewch ar gwch o Dŷ Ddewi i weld y bywyd gwyllt sy'n ffynnu yn y gwarchodfeydd natur godidog sydd ar yr ynysoedd hyn.  Cadwch lygad ar yr awyr i weld rhywogaethau megis y frân goesgoch, y gwylog, y fulfran wen, palod Manaw a'r palod (ac efallai y cewch chi gipolwg ar forloi llwyd sy'n magu ar draethau Ramsey yn ystod misoedd y gaeaf). 

Boat trip around Ramsey Island ©Voyages of Discovery

Arfodira yn y Blue Lagoon, Abereiddi

Ewch ar antur ar ein harfordir wrth i chi ddringo dros glogfeini a chlogwyni creigiog cyn mynd amdani a llamu i mewn i'r dyfroedd islaw.   Byddwch mewn dwylo diogel gydag arweinyddion proffesiynol fydd yn eich cynorthwyo i wneud eich ffordd drwy’r hen chwarel lechi hon sydd bellach yn faes chwarae antur dyfrol. 

Coasteering at The Blue Lagoon ©Celtic Quest Coasteering

Cerdded ar hyd yr arfordir o Aberaeron i Gei Newydd 

Allwch chi fyth ymweld â'n glannau heb gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, ein llwybr byd-enwog sy'n ymestyn am 870 o filltiroedd.  Mae'r rhan fechan hon ohono sy'n ymestyn am 6½ milltir yn ystumio rhwng dwy dref harbwr brydferth, drwy gymoedd coediog ac ar hyd pen clogwyni, gyda golygfeydd ysblennydd o Fae Ceredigion. 

Chwaraeon dŵr i bawb yng Nghei Newydd

Mae Canolfan Chwaraeon Dŵr Bae Ceredigion yn cynnig gweithgareddau lu - popeth o hwylio i hwylfyrddio i badlfyrddio a chychod pŵer.  Ond nid oes angen i chi fod yn hen law arni.  Mae'r sesiynau blasu sydd ar gael yn ddelfrydol os ydych chi'n newydd i'r math yma o beth.  
 

Teithio ar y trên i Gwm Rheidol i gerdded o amgylch y rhaeadrau

Ewch am dro gyda rheilffordd gul Rheilffordd Cwm Rheidol. Gan gychwyn yn Aberystwyth, bydd y rheilffordd stêm hanesyddol hon yn dringo drwy 12 milltir o gaeau gwyrddion a choedwigoedd ar ei siwrne i Bontarfynach, lle byddwch yn canfod byd coll o raeadrau gwyllt sy'n llechu mewn ceunant serth, dramatig.  

Golff yn Aberdyfi 

Rydym yn adnabyddus yn y byd golff am ein cyrsiau lincs arfordirol ardderchog.  Y cwrs yn Aberdyfi yw un o'r goreuon.  Gyda chopaon Parc Cenedlaethol Eryri ar un ochr a thwyni tywod ar y llall, mae'r cwrs gwyllt hwn yn cyfuno ysblander naturiol â golff sy'n ddigon i herio'r goreuon. 

Clwb Golff Aberdyfi Golf Club

Hedfan barcud yn y Bermo

Traeth mawr, gwyntog y Bermo yw'r lle delfrydol i hedfan barcud.  Os hoffech chi fymryn o gwmni, ymunwch â channoedd o hedfanwyr eraill yn yr Ŵyl Barcud flynyddol sy'n cael ei chynnal yn yr haf, a phryd hynny bydd yr awyr yn frith o farcudiaid lliwgar o bob siâp a maint.

Golygfa Abermaw o'r Traeth_View of Barmouth from Beach

Socian yn Adventure Parc Snowdonia

Dewch i reidio'r tonnau yn ein lagŵn syrffio mewndirol chwyldroadol yn Nyffryn Conwy - lle delfrydol am antur ddyfrol, waeth beth fo'r tywydd.  Rydych yn siŵr o gael tonnau perffaith boed law neu hindda.

Adventure Parc Snowdonia