Gwersyll Pen y Bont

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Bala, Gwynedd, LL23 7PH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 520549

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page balalakecamping@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://balalakecamping.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae Gwersyll Pen y Bont yn barc teithiol, gradd 5 seren, yn cael ei redeg yn deuluol ac wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol hardd Eryri ger glannau Llyn Tegid. Yn daith gerdded 5 munud o dref Y Bala a 2 funud o Lyn Tegid, p'un ai ydych chi'n chwilio am antur neu encil ymlaciol, bydd Pen y Bont yn berffaith i chi. Mae ardal y Bala a Gogledd Cymru dan ei sang gyda gweithgareddau cyffrous, gan gynnwys y byd enwog Zip World, Canolfan Rafftio Dŵr Gwyn Canolfan Tryweryn, Surf Snowdonia a llawer mwy ond taith fer i ffwrdd. Os ydych chi'n chwilio am ychydig ddyddiau tawel i ffwrdd, ymlaciwch yn y safle hardd a heddychlon hwn a mwynhau golygfeydd ac awyr iach Parc Cenedlaethol Eryri. Neu gallwch chi bob amser bicio i fyny'r ffordd am ddiwrnod sba a thylino!

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Toiled cemegol
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Pwynt gwasanaeth fan wersylla
 • Gwaredir dŵr llwyd a gwastraff
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Nwy ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Llaeiniau llawr caled
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Pwynt trydan
 • Cawod
 • Golchdy
 • Pwynt cysylltu sustem ddraenio
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau