Plas yn Dre

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

23 High St, Bala, Gwynedd, LL23 7LU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 521256

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@plasyndre.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.plasyndre.co.uk/

Wedi'i leoli'n gyfleus ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae Plas yn Dre yn darparu llety chwaethus a bwyd o safon uchel, gyda defnydd helaeth yn cael ei wneud o gynnyrch lleol. Mae bar a lolfa wedi eu trwyddedu, llyfrgell hamddenol a bwyty, yn darparu mannau delfrydol ar gyfger ymlacio ar ôl diwrnod prysur yn troedio Eryri. Wedi'i leoli o fewn taith gerdded fer o Lyn Tegid, y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru, sy'n darparu llawer o gyfleoedd ar gyfer chwaraeon dwr amrywiol. Mae wedi'i leoli'n dda ar gyfer Yr Wyddfa a Chader Idris. Mae croeso i gŵn sydd yn ymddwyn yn dda yn yr ardaloedd cymunedol ac yn y llety.

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Parcio
 • Croeso i bartion bws
 • Cot ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Siaradir Cymraeg
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • WiFi ar gael

Gwobrau