Llwybr Llanberis

walking

 

Ystyrir llwybr Llanberis fel yr opsiwn gorau ar gyfer dechreuwyr neu gerddwyr achlysurol oherwydd ei inclein araf, ond rhaid i chi nodi mai dyma'r llwybr hiraf hyd at gopa'r Wyddfa. Byddwch yn dilyn y trac trên ar gyfer y rhan fwyaf o'r siwrnai.

Pellter: 14.5 km / 9.0 milltir
Amcan Amser: 6 awr
Map Arolwg Ordnans: OS Explorer OL17 Snowdon & Conwy Valley
Parcio: Niferoedd ar gael yn Llanberis