A   A   A
610 233 Hwylfan / Fun Centre

Yr Hwylfan/The Fun Centre

Christchurch Bangor Street, Caernarfon, LL55 1AR
01286 671911
Yr Hwylfan/The Fun Centre

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.


196 150 Yr Hwylfan-The Fun Centre
Mae’r enw yn dweud y cyfan – wel bron iawn. Dyma ganolfan chwarae antur dan do mwyaf gogledd-orllewin Cymru, gydag amrywiaeth helaeth o atyniadau a gweithgareddau i gyd dan un to, llithrennau uchel, y pyllau peli, y ddrysfa, y tiwbiau, y rhwydi dringo, ardaloedd chwarae, go karts bach electronig, ardaloedd gemau laser...ydy hyn yn ddigon?

Gall oedolion ddianc hefyd am rywfaint o dawelwch a llonyddwch yn y bwyty trwyddedig neu ymlacio ar y patio. 

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Yr Hwylfan/The Fun Centre

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy