A   A   A
610 233 Rheilffordd Ucheldir Treftadaeth Cymru - Welsh Highland Heritage Railway

Rheilffordd Dreftadaeth Ucheldir Cymru, Porthmadog

Tremadog Road, Porthmadog, LL49 9DY
01766 513402
Welsh Highland Heritage Railway

Ar Agor: Ewch i'r wefan.
Prisiau: Ewch i'r wefan.

Welsh Highland Heritage Railway 196 150

Mae taith fer ar hyd rheilffordd lein gul o Borthmadog yn mynd â chi i Ganolfan Treftadaeth a Siediau Injan, sy’n llawn arddangosfeydd ar dreftadaeth ddiwydiannol a rheilffyrdd gogledd-orllewin Cymru. Mae yna daith rheilffordd arall hefyd - y tro hwn ar reilffordd fini gyda lein gul saith modfedd.

Mae’n rheilffordd fach hyfryd, a gaiff ei rhedeg gan wirfoddolwyr brwd. Mae’r Ganolfan Dreftadaeth wedi ennill gwobrau am y ffordd mae hi’n mynd i’r afael â phethau’n uniongyrchol – dringwch i mewn i gabiau’r injans, eisteddwch wrth y llyw, gwyliwch fideo sy’n dangos sut brofiad ydyw i fod tu mewn i foeler ar 600 gradd.

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Welsh Highland Heritage Railway

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy