A   A   A
Cylchdaith Llwybr Arfordir Aberdaron Coastal Circular Walk

Llwybr Arfordir Cymru a Chylchdeithiau Cerdded

Mae’r Llwybr Arfordir yn dilyn arfordir Gwynedd gyfan gan gychwyn yn Llanfairfechan yng ngogeldd y sir, ac yn ymestyn 180 milltir i ochrau Machynlleth yn ne y sir. Wrth ddilyn y llwybr cewch werthfawrogi ysblander tirwedd amrywiol yr ardal, ble ceir cilfachau bychain, traethau eang, clogwyni geirwon a rhostiroedd gwyllt.

Mae’r llwybr yn ran o Lwybr Arfordir Cymru, sef y llwybr 870 milltir sy’n ymestyn o amgylch holl arfordir Cymru. 

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys mapiau i’w llawrlwytho, ewch i wefan Llwybr Arfordir Cymru

Cylchdeithiau o’r Llwybr Arfordir

I wneud y mwyaf o’r cynnig cerdded arfordirol mae 18 cylchdaith wedi eu datblygu gan Cyngor Gwynedd drwy gefnogaeth Cronfa Cymunedau’r Arfordir. Mae’r cylchdeithiau yn rhoi cyfle i chi fwynhau’r Llwybr Arfordir, ond hefyd i werthfawrogi’r byd natur, treftadaeth, diwylliant a cyfleon antur sydd ar gael o fewn y pentrefi a threfi cyfagos. Isod mae rhestr o leoliadau’r cylchdeithiau a cheir rhywbeth at ddant bawb. Rydym hefyd wedi cynhyrchu fideos i ddangos beth allwch ei ddarganfod ar rai o'r teithiau.

Cerdded y Llwybrau

Dylid gwisgo esgidiau cadarn a dillad cynnes addas rhag y glaw ac / neu eli haul mewn tywydd poeth. Braslun yw’r map hwn - argymhellir i chi ddefnyddio map Arolwg Ordnans graddfa 1:25000 perthnasol i’r daith. Dilynwch y Côd Cefn Gwlad: Parchwch, Diogelwch, Mwynhewch

Aberdaron

Pellter- 15 km / 9.3 milltir
Amcan o’r amser –5 awr
Map Arolwg Ordnans – Explorer 253
Parcio – Maes Parcio Aberdaron SH172 264
Cylchdaith Aberdaron Circular Walk (PDF, 2MB)Aberdyfi

Pellter - 7 km / 4.6 milltir
Amcan o’r amser – 2 awr Map Arolwg Ordnans – Explorer OL23
Parcio – Maes Parcio glan môr Aberdyfi SH613 959
Cylchdaith Aberdyfi Circular Walk (PDF, 1.64MB)

Abergwyngregyn

Pellter - 10 km / 6.3 milltir
Amcan o’r amser –4 awr
Map Arolwg Ordnans – Explorer OL17
Parcio – Maes Parcio Gwarchodfa Natur Aber SH653 726
Cylchdaith Abergwyngregyn Circular Walk (PDF, 1.8MB)

Abermaw

Pellter - 9 km / 5.6 milltir
Amcan o’r amser – 3.5 awr
Map Arolwg Ordnans – Explorer OL18
Parcio – Maes Parcio’r traeth SH613 156
Cylchdaith Abermaw_Barmouth Circular Walk (PDF, 1.57MB)

Bangor

Pellter – 2 km / 1.4 milltir
Amcan o’r amser – 40 munud
Map Arolwg Ordnans – Explorer OL17
Parcio – Lôn Cariadon, Ffordd Siliwen, Ffordd Garth Uchaf
Cylchdaith Bangor Circular Walk (PDF, 1.34MB)

Botwnnog

Pellter - 15 km / 9.3 milltir
Amcan o’r amser – 6 awr
Map Arolwg Ordnans – Explorer 253
Parcio – Maes Parcio Congl Meinciau SH262 312
Cylchdaith Botwnnog Circular Walk (PDF, 1.88MB)

Clynnog-Trefor

Pellter - 15 km / 9.3 milltir
Amcan o’r amser – 5 awr
Map Arolwg Ordnans – Explorer 254
Parcio – Maes Parcio traeth Trefor SH376473 neu Clynnog Fawr SH414 497
Cylchdaith Clynnog Trefor Circular Walk (PDF, 2MB)

Edern

Pellter - 10.4 km / 6.5 milltir
Amcan o’r amser – 3.5 awr
Map Arolwg Ordnans – Explorer 253
Parcio – Ochr ffordd pentref Edern SH277 398
Cylchdaith Edern Circular Walk (PDF, 1.69MB)

Llanbedrog

Pellter - 3.6 km / 2.3 milltir
Amcan o’r amser – 1 awr
Map Arolwg Ordnans – Explorer 253
Parcio – Maes Parcio Llanbedrog SH331 315
Cylchdaith Llanbedrog Circular Walk (PDF, 1.51MB)

Llangwnnadl

Pellter - 6.4 km / 4 milltir
Amcan o’r amser – 2.5 awr
Map Arolwg Ordnans – Explorer 253
Parcio – Maes Parcio Penllech SH206 342
Cylchdaith Llangwnnadl Circular Walk (PDF, 1.39MB)

Llanystumdwy

Pellter - 5 km / 3 milltir
Amcan o’r amser – 1.5 awr
Map Arolwg Ordnans – Explorer 254
Parcio – Maes Parcio Llanystumdwy SH476 384
Cylchdaith Llanystumdwy Circular Walk (PDF, 1.76MB)

Llithfaen

Pellter - 13 km / 8 milltir
Amcan o’r amser – 4 awr
Map Arolwg Ordnans – Explorer 253 a 254
Parcio – Maes Parcio uwchben Nant Gwrtheyrn
Cylchdaith Llithfaen Circular Walk (PDF, 1.92MB)

Maentwrog

Pellter - 17 km / 10.5 milltir
Amcan o’r amser – 6 awr Map Arolwg Ordnans – Explorer OL18
Parcio – Maes Parcio Pensarn, Penrhyndeudraeth SH611 391
Cylchdaith Maentwrog Circular Walk (PDF, 2.45MB) - Mae rhan o'r rhwydwaith wedi cau dros dro hyd ddiwedd tymor yr haf oherwydd bod adar yn nythu. Os gwelwch yn dda defnyddiwch lwybr amgen.

Nefyn

Hyd - 6.4km / 4 milltir
Amcan o'r amser - 2 awr
Map Arolwg Ordnans – Explorer 253
Parcio - Maes Parcio traeth Nefyn, SH302 407
Cylchdaith Nefyn Circular Walk (PDF, 1.49MB)

Porthmadog

Pellter - 10 km / 6.3 milltir
Amcan o’r amser – 3 awr
Map Arolwg Ordnans – Explorer 254
Parcio – Maes Parcio Glan Môr, Borth y Gest SH565 373
Cylchdaith Porthmadog Circular Walk (PDF, 2.02MB)

Rhaeadr Aber

Pellter - 6.5 km / 4 milltir
Amcan o’r amser –3 awr
Map Arolwg Ordnans – Explorer OL17
Parcio – Maes Parcio Bont Newydd SH664 71
Cylchdaith Rhaeadr Aber Falls Circular Walk (PDF, 1.6MB)

Rhiw

Pellter- 4km / 2.7 milltir
Amcan o’r amser – 2 awr
Map Arolwg Ordnans – Explorer 253
Parcio – Maes Parcio Plas yn Rhiw SH237 283
Cylchdaith Rhiw Circular Walk (PDF, 1.99MB)

Tudweiliog

Pellter - 5 km / 3.2 milltir
Amcan o’r amser – 2.5awr
Map Arolwg Ordnans – Explorer 253
Parcio – Porth Ysgaden LL53 8NB
Cylchdaith Tudweiliog Circular Walk (PDF, 1.49MB)

Golygfa o Rhiw Viewpoint
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy