A   A   A
610 233 Tywyn

Tywyn

Tref glan môr a chanolfan grwydro dda. Mae atyniadau yn cynnwys traeth tywodlyd mawr a rheilffordd lein gul Talyllyn sy’n treiddio ymhell i’r bryniau. Ceir sawl llecyn prydferth lleol – Parc Ynysmaengwyn, Rhaeadrau Dolgoch, Craig y Deryn, Llyn Myngul a Chastell-y-Bere, cadarnle’r tywysogion Cymreig sy’n llawn awyrgylch. Mae Sinema’r Magic Lantern yn adeilad swynol o’r 19eg ganrif sydd wedi cadw ei wychder hanesyddol ac yn cynnig sioeau difyr yn ychwanegol i’r ffilmiau arferol mae yma gerddoriaeth, comedi a barddoniaeth. Gall y dref hawlio ei bod yn enwog oherwydd y ‘Tywyn Wurlitzer’ a ras hwyl flynyddol ‘Rasio’r Trên’ a welwyd ar raglen Countryfile.

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Tywyn

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy