A   A   A
Tywyn Sunset © Paul Sutton

Tywyn

Mae’r gair Tywyn wedi deillio oddi wrth y geiriau Cymreig am dwyni tywod a glân y môr, a dyma yn union y gwnewch ddarganfod yma.  Tywod cadarn sydd yma - a digon ohono. Gwelir digonedd o dwyni tywod ar y rhan ddeheuol o’r traeth, sydd yn oddeutu pum milltir o hyd. Ychydig iawn o gerrig sydd yma - drwy ychwanegu hyn gyda’r nodweddion gorllewinol - mae’n le gwych ar gyfer syrffio. Mae lleoliad agored y traeth eang hwn yn ei wneud yn fan poblogaidd tu hwnt gyda bob math o chwaraeon dŵr eraill, megis sgïo jet. Mae’r ardal hefyd yn boblogaidd gyda phoblogaeth Bae Ceredigion o ddolffiniaid a moch môr. Yn ogystal â hyn oll ceir promenâd a phwll bychan. Ceir mynediad da i draeth Tywyn a cheir digonedd o barcio, boed hynny am ddim neu mewn meysydd codi tâl. 

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Syrffio
Llithrfa
Parcio
Toiledau
Dŵr yfed
Ffôn argyfwng
Cyraeddadwy â chadair olwyn
Siop
Cludiant cyhoeddus
Gwersyllfa
Gwaharddiadau ar gŵn
Cymorth Cyntaf (*tymhorol)
Ardal gwahardd cwch
Banner Las

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy