A   A   A
610 233 Trefor Kayaking

Trefor

Ceir golygfeydd arbennig o Lŷn Peninsula oddi wrth y pentref bychan, gwahanol hwn. Datblygodd Trefor diolch i’w chwarel gwenithfaen lleol. Daeth yr harbwr bychan yn fan hynod o brysur wrth allforio gwenithfaen ar hyd ac ar draws Ewrop. Mae’r traeth eu hun yn gymysgfa o dywod a cherrig man, a chaiff ei gysgodi yn bennaf, ond derbynnir wyntoedd o ogledd-orllewin. Mae pier Trefor - a adeiladwyd yng nghanol blynyddoedd prysuraf oes y gwenithfaen, ac sydd nawr yn fan poblogaidd gyda physgotwyr - yn ymestyn i’r môr am oddeutu 650ft/200m. Y dyddiau hyn, mae’r harbwr mewnol yn cael ei lenwi gan gychod pleser. Gerllaw, yng Nghlynnog Fawr, ceir Eglwys hynafol Sant Beuno, un o brif dirnod Llŷn, ar lwybr y pererinwyr i Ynys Enlli. 

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Llithrfa
Parcio
Toiledau
Ffôn argyfwng
Cyraeddadwy â chadair olwyn
Cludiant cyhoeddus
Cymorth Cyntaf (*tymhorol)

196 150 Traeth Trefor Beach
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy