A   A   A

Cymdeithas Bysgota Prysor - Llyn Trawsfynydd

 

Mae Llyn Trawsfynydd wedi ei leoli yng nghanol golygfeydd ysblennydd, ar ochr priffordd A470 rhwng Dolgellau a Phorthmadog.

Mae Llyn Trawsfynydd yn safle pysgota poblogaidd yn Eryri, a chan ei fod yn bum milltir o hyd a’i arwynebedd yn 1200 acer, nid oes angen poeni am darfu ar bysgotwyr eraill; byddwch yn cael digon o heddwch a thawelwch.

Mae yn y llyn nifer llewyrchus o frithyll gwyllt a chaiff ei stocio’n rheolaidd â brithyll seithliw. Mae hefyd yn bosibl darganfod nifer sylweddol o bysgod bras, yn cynnwys draenogiaid, rhuddbysgod a phenhwyaid. Ac os ydych yn mwynhau gwylio adar, mae yma ddigonedd o adar dŵr i’ch bodloni, a cheir ymweliadau achlysurol gan walch y pysgod.

 
 

Sefydlwyd Cymdeithas Bysgota Prysor ym 1898 ac yn y ganrif a mwy ers hynny, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth.

Mae Pwyllgor Rheoli Llyn Pysgota Prysor - pob un ohonynt yn wirfoddolwyr - yn gofalu am Lyn Trawsfynydd heb gymorth unrhyw gorff na chwmni dŵr o’r tu allan.

Mae Llyn Trawsfynydd yn enwog am ei chwaraeon ‘arwyneb dŵr’ a chan safon ei bysgod di-ildio. Mae hwn yn llyn aml-ddull, lle mae rhannau eang ar gael i bysgotwyr y lan ddefnyddio abwyd neu blu, ac mae nifer o rannau o’r lan wedi eu neilltuo ar gyfer pysgota plu yn unig.

Mae 40 cwch â pheiriannau allfwrdd ar gael i bysgota plu yn unig; nid oes rhannau gwaharddedig.


Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy