A   A   A
610 233 Trawsfynydd

Trawsfynydd

Canolfan arall sydd mewn lleoliad da i gerdded a beicio gan ei bod yn agos at y mynyddoedd a’r llwybrau ym Mharc Coedwig Coed y Brenin. Cafwyd nifer o ddatblygiadau ger Llyn Trawsfynydd, neu Lyn Traws - a ysbrydolwyd gan brosiect Un Antur Fawr/Canolfannau Rhagoriaeth. Mae’r llyn y dod yn fangre poblogaidd i weithgareddau ac antur ac yn le ardderchog i bysgota brithyll a physgod bras, cerdded, gwylio adar, canŵa, ceufadu gyda llwybr cylch beic newydd, glanfa i gychod a chanolfan i ymwelwyr gyda chaffi. Ewch i ymweld â Hostel a Chanolfan Dreftadaeth Llys Ednowain sy’n rhoi cipolwg i chi o’r diwylliant lleol a Thrawsfynydd yn y dyddiau a fu. Mae man gwybodaeth Ein Treftadaeth yn amddiffynfa Rufeinig Tomen-y-Mur. Gerllaw mae’r Ysgwrn, ffermdy oedd yn gartref i’r bardd Hedd Wyn a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, sydd wedi cau tan 2017 ond mae yna arddangosfa dros dro ym Mhlas Tan y Bwlch, Maentwrog.

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Llyn Traws Lake

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy