A   A   A

Traeth Criccieth

Caiff y ddau draeth yng Nghriccieth eu gwahanu gan y castell canoloesol blaenllaw a phwerus, sydd wedi ei leoli ar bentir bychan.  Mae’r traeth ddwyreiniol yn llawn cerrig man ac yn well i blant, gan fod y dŵr yn fas ac felly yn ei wneud yn fan fwy diogel iddynt chwarae.  Fe ddewch o hyd i Orsaf Bad Achub a maes parcio cyfleus.  Mae’r traeth dwyreiniol, sydd yn gymysgfa o dywod a cherrig man, yn ymestyn ar hyd ‘Marine Crescent’ i ‘Terrace Marine’, mae’r ddau draeth yn cael eu gwarchod oddi wrth dywydd gorllewinol ac yn cael eu cynhesu gan lif y Gwlff.  Pan fo’r llanw allan, daw’r ardal yn le poblogaidd i gerddwyr, oherwydd y golygfeydd godidog o Fae Ceredigion, mynyddoedd Eryri a golygfeydd tuag at ganoldir Cymru.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Syrffio
Llithrfa
Parcio
Toiledau
Dŵr yfed
Ffôn argyfwng
Cyraeddadwy â chadair olwyn
Siop
Cludiant cyhoeddus
Gwersyllfa
Gwaharddaidau ar gŵn
Cymorth Cyntaf (*tymhorol)
Ardal gwahardd cwch
Gwobr Glan Môr 

700 509 Criccieth Promenad
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy