A   A   A
Black Rock Sands Morfa Bychan (DT)

Traeth y Graig Ddu

Er yr enw, ychydig iawn o ddu a welir yn y traeth hwn! Mae traeth tywodlyd man y Graig Ddu yn berffaith agored a llydan. Daw’r enw ar y traeth o ochor orllewinol, ble caiff y tirlun ei ddominyddu gan garreg fawr, aml liw, ogofau a phyllau glan y môr (pan fo’r llanw allan) ac ardal sydd yn llawn bywyd gwyllt morol. Mae hanes naturiol yn nodwedd arall yma, diolch i’r twyni tywod lleol lle maent wedi eu datgan fel safle o ‘Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig’. Yn wahanol i’r arfer, fe gewch yrru ar y traeth yma - felly nid yn unig y mae’n le poblogaidd ar gyfer picnic ac adeiladu castelli tywod, ond mae hefyd yn boblogaidd gyda cychod pŵer a beiciau dŵr - ble ceir man arbennig ar eu cyfer.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Llithrfa
Parcio
Toiledau
Dŵr yfed
Ffôn argyfwng
Cyraeddadwy â chadair olwyn
Siop
Cludiant cyhoeddus
Gwersyllfa
Gwaharddiadau ar gŵn
Cymorth Cyntaf (*tymhorol)
Ardal gwahardd cwch

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy