A   A   A
610 233 Tasgu Splash

Traeth Llandanwg

Mae Llandanwg, rhwng Abermaw a Harlech, yn enwog am ei Eglwys sydd dafliad carreg i ffwrdd oddi wrth y môr. Mae’r traeth yn cael ei warchod gan wyntoedd cryfion, gan ei wneud yn le delfrydol ar gyfer ymlacio. Mae’r ardal yn boblogaidd tu hwnt gyda physgotwyr - ble mae modd dal ci môr, bas, lleden a macrell. Ceir mynediad i’r traeth gan lwybr o’r maes parcio a thrwy’r twyni tywod. Bellach, mae’r traeth hwn, sydd yn gwynebu’r gorllewin, yn rhan o’r Parc Cenedlaethol Eryri. Adnabyddir Mochras, gerllaw, - sydd yn cael ei adnabod fel arfer gan ei enw Saesneg ‘Shell Island’ – fel man poblogaidd, sydd yn gyraeddadwy pan fo’r llanw allan, gyda thraeth, twyni tywod a nifer o wahanol fathau o gregyn. Yn ogystal â’r traeth mawr tywodlyd ceir amrywiaeth o flodau gwyllt a golygfeydd anfarwol. Cafwyd cyffro mawr yn yr ardal yn y 1960au, diolch i ymchwil ‘Daearegol Prydeinig’ yno.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Parcio
Toiledau
Dŵr yfed
Ffôn argyfwng
Cyraeddadwy â chadair olwyn
Siop
Cludiant cyhoeddus
Gwersyllfa
Gwaharddiadau ar gŵn 

509 700 Llandanwg
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy