A   A   A
610 Traeth Llanbedrog Beach (Turtle Photography)

Traeth Llanbedrog

Cytiau traeth Llanbedrog, sydd yn tebygu i bentref teganau, yw’r nodwedd gyntaf a wnaiff taro eich llygaid (mae modd eu llogi am ddiwrnod neu am wythnos). Er eu hatyniad - nid ydynt yn tynnu oddi wrth y safle na’r golygfeydd (sydd yn gwella wrth i chi ddilyn y llwybr i Fynydd Tir y Cwmwd, y pentir uwchben sydd yn meistroli golygfeydd ar draws y bae). Mae safle cysgodol y traeth, a’r ffaith ei fod yn gwynebu tuag at y de, yn golygu fod y dŵr nofio yn (weddol!) gynnes. Mae hefyd yn fan delfrydol ar gyfer hwylio a chwaraeon dŵr eraill. Ceir gweithgareddau eraill yn lleol megis pysgota môr a Llŷn a merlota. Mae’r traeth tywodlyd ar maes parcio gerllaw o dan adain yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Parcio
Toiledau
Dŵr yfed
Siop
Cludiant cyhoeddus
Gwersyllfa

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy