A   A   A
Traeth Harlech Beach (© Crown copyright (2016) Visit Wales)

Harlech

Yn goruchwylio dros draeth anferth, heddychlon Harlech, y mae’r Castell nerthol, sy’n Safle Treftadaeth y Byd. Caiff mynediad gwych i’r traeth diolch i’r llwybr 440yard/400m oddi wrth y maes parcio, sydd gerllaw i’r groesfan rheilffordd. Nid yw tirwedd y traeth yn hollol fflat, ceir twyni tywod prydferth yma, ac nid yn unig eu bod yn atyniad i ymwelwyr ond maent hefyd yn ‘Warchodfa Natur Genedlaethol’ ac yn ‘Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig’. Mae’r traeth yn le delfrydol i blant chwarae ac yn le hyd yn oed gwell i oedolion ymlacio. Gerllaw’r traeth ceir siop, mannau bwyta ac un o glybiau golff fwyaf enwog yn sgil ‘Royal St.David’s Golf Club’. Hawdd i’w dod o hyd i’r traeth, diolch i ddigonedd o arwyddion clir.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Syrffio
Parcio
Toiledau
Ffôn argyfwng
Siop
Cludiant cyhoeddus
Gwersyllfa
Cyfyngiadau ar gŵn
Gwobr Glan Môr
Gwobr Arfordir Glas

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy