A   A   A
610 233 Traeth Môr Sea Beach 2

Traeth Bennar

Ceir traeth man, tywodlyd Bennar ei gefnu gan ambell i dwyni tywod. Mae’r twyni tywod yma o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, gan fod y twyni yn newid yn barhaus ac felly yn newid eu hamgylchedd. Wrth ymlacio ar y traeth daw'r golygfeydd yn fyw, a cheir golygfeydd godidog o arfordir Gwynedd, tua’r gogledd a’r de. Mae’r amodau yn wych yma ar gyfer syrffio, dywedwyd mai yma y ceir y tonnau fwyaf cyson yng Ngwynedd, ble ceir tonnau cyson. Daw eraill i Bennar ar gyfer y pysgod, ble mae modd darganfod bas, lleden, ci môr a lleden frech. Yn uwch i fyny, milltir i ogledd y traeth ceir man arbennig ar gyfer noethlymunwyr. Yn yr un man, ceir man dynodedig ei gadw ar gyfer nofio yn noeth, mae’r mannau hyn wedi eu marcio yn glir. Mae mynediad i’r traeth wedi ei ddynodi yn glir ar hyd y ffyrdd.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Syrffio
Parcio
Toiledau
Ffôn argyfwng
Cyraeddadwy â chadair olwyn
Gwersyllfa
Gwaharddiadau ar gŵn
Gwobr Glan Môr
Gwobr Arfordir Glas

700 536 (196x150) Tri Yn Y Môr- Three In The Sea
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy