A   A   A
610 233 Golygfa o Draeth Abersoch Beach and Views

Traeth Abersoch

Yn Abersoch fe ddewch ar draws un o’r traethau fwyaf poblogaidd Llŷn Peninsula - a sicr un o’r rhai mwyaf bywiog. Mae’r prif draeth yn le gwych ar gyfer gorweddian gan ei fod mewn man hyfryd a chysgodol.  Mae’r môr yma’n wych ar gyfer chwaraeon dŵr, yn enwedig hwylfyrddio, syrffio a hwylio, ac yn le gwych ar gyfer dysgu’r grefft. Mae’n boblogaidd iawn gyda theuluoedd, diolch i’r tywod a’r ffaith ei fod yn fan gwaharddiad ar gyfer cychod modur. Yn ogystal â’r prif draeth, ceir dau draeth llai, traeth Chwarel a thraeth y Pentref. Mae traeth y chwarel yn derbyn gwyntoedd gwych ar gyfer gweithgareddau chwaraeon dŵr a cheir digonedd o barcio. Mae traeth y pentref yn gallu bod yn weddol brysur yn y prif amseroedd yr haf, er hyn mae dal yn werth ei weld. Mae’r cyfleuster yma yn cynnwys siop, toiledau a pharcio.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Syrffio
Llithrfa
Parcio
Toiledau
Dŵr yfed
Cyraeddadwy â chadair olwyn
Siop
Cludiant cyhoeddus
Gwersyllfa
Gwaharddiad ar gŵn
Cymorth Cyntaf (*tymhorol)
Ardal gwahardd cwch
Baner Las 

700 509 Traeth Abersoch Beach
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy