A   A   A
700 267 Hogyn Neidio Traeth Abermaw - Boy Jumping Beach Barmouth

Traeth Abermaw

Yn Abermaw y dewch ar draws gyrchfan glan y môr fwyaf poblogaidd Eryri. Yn yr haf, mae ei thraeth eang, tywodlyd yn fagnet i ymwelwyr, er hyn ceir digonedd o le personol gan ei fod mor helaeth.  Ceir hefyd, harbwr darluniadol,  yn eistedd wrth aber Mawddach - lle cewch bysgota, tripiau môr ac aber. Mae Abermaw wedi ei leoli yn berffaith ar gyfer chwaraeon dŵr - ceir mynedfa hawdd i’r môr diolch i’r llithrfa ar y traeth, rhaid cofio fod parth gwaharddiad cychod pŵer yma er mwyn ceisio gwarchod nofwyr.   Fel cyrchfan glan y môr llawn mae gan Abermaw yr holl gyfleusterau - megis siopau, tai bwyta, parcio da, difyrrwch ac adloniant. Ceir mynediad anabl da ar y traeth hefyd, a chaiff yr ardal ei gwasanaethu yn dda gan  gludiant cyhoeddus.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Llithrfa
Parcio
Toiledau
Dŵr yfed
Ffôn argyfwng
Cyraeddadwy â chadair olwyn
Siop
Cludiant cyhoeddus
Gwersyllfa
Gwaharddiadau ar gwn
Cymorth Cyntaf (*tymhorol)
Ardal gwahardd cwch
Gwobr Glan Môr 

700 509 Traeth Abermaw Barmouth Beach
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy