A   A   A
610 233 Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis - National Slate Museum (2)

Ymwrthodiad atebolrwydd

Er bod pob ymdrech wedi ei wneud i sicrhau bod yr wybodaeth ar dudalennau gwefan Ardal Marchnata Eryri Mynyddoedd a Môr yn gywir, mae’n bosib y gall rhai manylion newid. Mae Uned Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwmser Cyngor Gwynedd yn adolygu ac yn datblygu’r cynnwys yn gyson. Os ydych yn amau cywirdeb, cysylltwch â’r Cyngor (01286) 679217 neu anfonwch neges i [email protected]

Mae Uned Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwmser Cyngor Gwynedd a WiSS lts yn gwneud pob ymdrech i wirio ffeiliau sydd ar gael i'w llawrlwytho ar y safle am firysau. Nid yw’r Cyngor yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed sy'n digwydd o ganlyniad i lawrlwytho deunydd oddi ar wefan y Cyngor. Yr ydym yn argymell y dylai defnyddwyr ail-wirio pob deunydd a lawrlwythir gyda'u meddalwedd gwrth-firws eu hunain. 

Gwefannau allanol

Mae yna nifer helaeth o gysylltau i wefannau allanol ar ein gwefan. Nid yw Uned Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwmser Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti yma mewn unrhyw ffordd.  
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy