A   A   A
Rheilffordd Arfordir y Cambrian Coast Line Aberdyfi © Crown copyright (2012) Visit Wales

Teithio

Mae Eryri Mynyddoedd a Môr dim ond ychydig oriau i ffwrdd o'r rhan fwyaf o ganolfannau poblog y DU, gyda chysylltiadau ffordd, rheilffordd a bws ardderchog. Mae oedi yn y meysydd awyr, amserau hedfan cyn cŵn caer a'r agwedd gwasgu pawb i mewn wedi pylu teithio rhyngwladol. Nid oes pryderon tebyg yma - mae Eryri mor agos byddwch yn cyrraedd cyn i chi wybod.

Ar y trên

Mae gwasanaethau trên uniongyrchol yn rhedeg i'r cyrchfannau arfordirol poblogaidd yng Ngogledd Cymru o'r rhan fwyaf o Brydain, gyda chysylltiadau tir mawr i Rheilffordd Dyffryn Conwy sy'n rhedeg drwy Barc Cenedlaethol Eryri i  Betws y Coed ac ymlaen i Flaenau Ffestiniog. Mae gwasanaethau o Ganolbarth Lloegr drwy’r Amwythig a Machynlleth yn cysylltu gyda Rheilffordd Arfordir Y Cambrian ar gyfer gorsafoedd i Bwllheli. Ffôn: 0845 60 40 500.  Fe gaiff y mwyafrif o wasanaethau trên yng Ngogledd Cymru eu gweithredu gan Trafnidiaeth Cymru, a gwasanaethau o Lundain ar hyd Rheilffordd Arfordir Gogledd Cymru yn cael eu darparu gan Virgin Trains.

Mewn car

Ceir mynediad cyflym uniongyrchol o Ogledd Orllewin Lloegr ar hyd yr M56 a'r A55. Mae cysylltiadau traffordd gyda Chanolbarth Lloegr hefyd yn dda ac mae’r un ffyrdd - yr M6, M5 a'r M1 - hefyd yn rhoi Gogledd Cymru o fewn cyrraedd hawdd i Dde Lloegr. Os ydych am ddewis siwrna llawn golygfeydd o Ganolbarth Lloegr ewch ar yr A5 drwy ganol Eryri.

Ar fws

Mae gwasanaethau National Express yn rhedeg i Landudno, Bangor, Caernarfon, Porthmadog a Phwllheli o Lundain, Caer a Manceinion.  Mae Bysiau Arriva Cymru yn gweithredu gwasanaethau o Dde Cymru i Aberystwyth.  Mae cysylltiadau o Aberystwyth i Ddolgellau, Porthmadog, Caernarfon a Bangor ar gael â gwasanaeth T2 a weithredir gan Express Motors a Lloyds Coaches fel rhan o rwydwaith Traws Cymru.

Ar feic

Os ydych yn mwynhau beicio pam na ddefnyddiwch chi bŵer y pedalau i ddod i Fynyddoedd a Môr hardd Eryri sy'n croesawu beiciau drwy ddilyn y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Mae llwybrau tawel, llwybrau gyda traffig wedi'i dawelu, a rhai di draffig yn creu mynediad hawdd o'r ardal gyfagos a thu hwnt.

Yn yr awyr

Mae trosglwyddiadau o byrth rhyngwladol Manceinion, Lerpwl a Birmingham yn cymryd llai na dwy awr. Mae taith awyr newydd rhwng Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd a Maes Awyr Ynys Môn yn cymryd ychydig dros awr.

Ar y môr

Mae Irish Ferries a Stena Line yn gweithredu gwasanaethau cyson a chyflym i Gaergybi o Ddulyn a Dun Laoghaire. Ar gyfer de Eryri mae gwasanaethau fferi sy’n mynd i Abergwaun a Doc Penfro yn ddewis defnyddiol arall.

Gwasanaethau lleol a theithio o gwmpas

Mae Sherpa'r Wyddfa yn eich cludo ar gludiant cyhoeddus o amgylch Eryri a'i hatyniadau, gyda rhai teithiau ar fws agored. Os ydych yn cerdded neu allan yn mwynhau'r golygfeydd, dewiswch y dewis gwyrdd a gadewch eich car ar ôl. 

Mae'r Pas Archwilio Cymru yn union yr hyn y mae'r enw yn awgrymu - un tocyn sy'n rhoi’r rhyddid i chi grwydro Cymru’n ddigyfyngiad ar bob un o wasanaethau trên y prif reilffyrdd a bron pob gwasanaeth bws.Ffoniwch y rhifau canlynol am fwy o wybodaeth am drafnidiaeth cyhoeddus:

Gwynedd: 01286 679535
Dyffryn Conwy: 01492 575412

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Amserlenni Bws Gwynedd
Sherpa'r Wyddfa

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy