A   A   A
610 233 Ty Mawr Wybrnant

Tŷ Mawr, Wybrnant

Penmachno, Betws-y-Coed, LL25 0HJ
01690 760213
Tŷ Mawr Wybrnant

Ar Agor. Ewch i'r wefan.
Prisiau. Ewch i'r wefan. 


196 150 Ty Mawr Wybrnant

Nid gofalu am dai moethus a chrand yw unig swyddogaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae’n gofalu am bob math o adeiladau arwyddocaol – a dyma dŷ fferm syml ond arwyddocaol iawn sy’n dyddio o’r 16eg ganrif, sef cartref genedigol yr Esgob William Morgan,  y cyntaf i gyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg, a achubodd yr iaith i'r dyfodol.

Dyma annedd sy’n llawn cymeriad a naws y gorffennol – mewn lleoliad bendigedig a chuddiedig yn y bryniau. Dyma un ymweliad na fyddwch yn ei ddifaru.Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy