A   A   A
610x233 Ty Isaf, Beddgelert

Tŷ Isaf

Beddgelert, LL55 4YB
01766 510120
National Trust - Craflwyn & Beddgelert

Ar agor: Ewch i'r wefan.
Prîs: Ewch i'r wefan.


196 150 Ty Isaf
Bwthyn bychan hudolus, gyda tho isel a cherrig tywyll, yng nghalon Beddgelert. Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n berchen ar y bwthyn felly mae’n sicr yn hanesyddol. Credir mai dyma’r adeilad hynaf yn y pentref, sy’n dyddio’n ôl i’r 17eg ganrif, ac mae’n adeilad rhestredig gradd II.

Nid yn unig i gael cipolwg y tu mewn, ond hefyd oherwydd ei fod wedi dychwelyd i’w rôl flaenorol fel siop – er ei fod bellach yn gwerthu dewis gwych o grefftau, anrhegion a chynnyrch lleol yn ogystal â chynnyrch yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ceir gwybodaeth leol yno hefyd. 

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

National Trust - Craflwyn & Beddgelert

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy