A   A   A
700 267 Picnic Beddgelert Picnic_465

Gwaith Copr Sygun, Beddgelert

Beddgelert, Gwynedd, LL55 4NE 
01766 890595
Sygun Copper Mine

Ar Agor: Amrywiol, ewch i'r wefan am fanylion.
Prisiau: Ewch i'r wefan am fanylion.


700 x 536 Cloddfa Copr Sygun Copper Mines
Dyma brofiad tanddaearol trawiadol.  Cafodd y gwaith ei adael yn segur ym 1903 ond bellach mae ar agor i ymwelwyr. Mae Sygun yn adrodd hanes chwarelwyr o Oes Fictoria.  Erbyn hyn, mae’n anodd credu bod y fath dreftadaeth ddiwydiannol yn bodoli yng nghanol cymaint o brydferthwch naturiol. 

Ewch am dro o amgylch yr hen waith copr.  Gallwch weld stalactidau a stalagmidau, ynghyd â gwythiennau o fwyn copr sy’n cynnwys y mymryn lleiaf o arian ac aur.  

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy