A   A   A
610 233 Rheilffordd Llyn Llanberis Lake Railway

Rheilffordd Llyn Padarn

Gilfach Ddu, Llanberis, LL55 4TY
01286 870549Mae’r lein fach hyfryd hon yn rhedeg wrth ymyl Llyn Padarn ym Mharc Gwledig Padarn, am siwrne yna-ac-yn ôl o oddeutu pum milltir. Beth am gael picnic wrth y llyn yng Nghei Llydan, neu ymweld â’r Amgueddfa Lechi Naturiol yng Nghilfach Ddu?

Does dim rhaid i chi fod yn un am uchder i fwynhau golygfeydd gwych o’r Wyddfa. Gellir gweld copa uchaf Cymru a Lloegr yn torri drwy’r nenlen ar y daith.


Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy