A   A   A

700 267 (610x233) Pysgota Afon Glaslyn Fishing

Pysgota

Mae mynyddoedd uchel Eryri yn gefndir godidog i Ben Llŷn ac arfordir Bae Ceredigion sy’n frith o leoliadau pysgota gwahanol. Ceir clogwyni a chreigiau uchel sy’n plymio yn serth i’r môr gan roi marciau pysgota dŵr dwfn yn agos i’r lan. Mae’r 300km o arfordir wedi ei fritho gan draethau tywod, storm a cherrig a maent yn hafan a thynfa i’r pysgod. Lleolir Afon Menai, sy’n rhannu’r tir mawr oddi wrth Ynys Môn yng nghanol golygfeydd ysblennydd. Gellir pysgota yma am fas o’r gwanwyn hyd ddiwedd hydref gyda chyflwr y llanw ar ei orau pan ar ei isaf. O ran abwyd gall granc, abwydyn y môr a lygwn fod yn effeithiol heb anghofio troelli hefyd. Mae Dinas Dinlle yn leoliad sydd werth ei ymweld gyda’r ‘tope’ yn cyrraedd ar ddiwedd gwanwyn i ddechrau’r haf. Gall y pysgod yma roi profiad pysgota byth gofiadwy i’r pysgotwyr a gallant bwyso o ugain pwys i fyny. Peidiwch ac anghofio am  Llyn Trawsfynydd, cafodd ei enwi fel un o'r pump llyn gorau yng Nghyrmu gan Croeso Cymru. Digon o rheswm i ymweld felly!

610 233 Trefor Kayaking
Mae Eryri yn nefoedd i bysgotwyr gêm gyda dros 100 o lynnoedd, pob un a’i gymeriad a’i leoliad unigryw ei hun, yn amrywio o rewlyn Llyn Cwellyn yn y gogledd i Dal y Llyn gyda’i brydferthwch a’i dawelwch hudolus yn y de. Llyn Tegid yn y Bala yw’r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru ac mae’n ymestyn yn osgeiddig rhwng copaon uchel Aran Benllyn, yr Arenig Fawr a mynyddoedd mawreddog y Berwyn. Mae gan Lyn Crafnant, a Llyn y Dywarchen a Cregennan stoc dda o frithyll rhagorol tra bod brithyll gwyllt gosgeiddig brodorol yn llechu mewn llynnoedd megis Nantlle. Cynhelir llawer o gystadlaethau pysgota rhyngwladol ar lyn Trawsfynydd, sef lleoliad Camlod yn y ffilm ‘First Knight’, ac mae’r llyn hwn yn cael ei ystyried yn un o’r cronfeydd dŵr pysgota gorau yng Nghymru. Ceir pysgota afonydd rhagorol mewn nifer o afonydd trwy’r ardal gan gynnwys afon Llyfni, Dwyfor, Glaslyn, Mawddach a Chonwy. Mae’r afonydd hyn yn enwog am eu brithyll gwyllt, a gellir hefyd ddal digonedd o eogiaid a sewin yma yn ystod diwedd y tymor.

Mae traddodiad pysgota yr ardal yn parhau gyda phatrymau plu lleol fel y Diawl Bach, Haul a Gwynt a Choch y Bonddu yn ffefrynnau hyd heddiw. Ond mae Pysgota Cwrs, sydd ar gael yn bennaf yn y llynnoedd preifat, yn dod yn fwy a mwy poblogaidd ac yn cael ei ystyried fel dewis arall i’r pysgota plu mwy traddodiadol.

Mae pysgota môr yn boblogaidd iawn ar hyd y rhan fwyaf o’r 300 cilometr o arfordir eithriadol o hardd, yn arbennig mewn lleoedd fel Caernarfon, Conwy, Nefyn, Llanfairfechan, Penmaenmawr a Threfor. Gellir trefnu i logi cwch i fynd i bysgota mewn llawer o’r pentrefi harbwr. Mae’r amryw o siopau sy’n gwerthu offer pysgota yn barod iawn i roi cyngor.

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Croeso Cymru - Pysgota

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy