A   A   A
610 233 Pwllheli

Pwllheli

Mae gan ‘brifddinas’ Llŷn sawl rôl - mae’n gyrchfan glan môr ag iddi draeth coeth, ac yn dref farchnad brysur ag orielau celf a chanolfan hwylio a chwaraeon dŵr hynod boblogaidd gydag un o’r marinâu modern gorau yn y DG. Rhydd Hafan Pwllheli fynediad i ddyfroedd hwylio deniadol Bae Ceredigion a Môr Iwerddon. Caiff cymwysterau morwrol Pwllheli eu cryfhau eto yn 2015 gydag agor Plas Heli, Canolfan Ddigwyddiadau ac Academi Hwylio Genedlaethol Cymru. Dewch i weld y bywyd gwyllt - morloi, adar y môr a dolffiniaid - ar deithiau arfordir ar y môr. Mae Neuadd Dwyfor yn llwyfannu ystod eang o adloniant yn cynnwys ffilmiau, cynyrchiadau gan gwmnïau teithiol, opera, dramâu a bale. Mae yma le da i siopa gydag amrywiaeth ddiddorol o siopau llai. Canolfan hamdden ragorol i gadw’r plant yn ddiwyd ynghyd â Pharc Glasfryn sy’n llawn gweithgareddau. Golff heriol gyda golygfa - cymysgfa o dir parc a meysydd golff - yn un o brif gyrsiau gogledd Cymru. Mae tŷ canoloesol Penarth Fawr gerllaw.

Darparwyr Gweithgareddau yn Pwllheli a’r ardal gerllaw

Llŷn Adventures 
Llŷn Walking Holidays 
Offshore Sea School
Plas Heli 

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Pwllheli

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy