A   A   A
610 233 Hwylio Pwllheli Sailing

Pwllheli

Ceir dau draeth ym Mhwllheli, traeth Glân y môr a’r traeth deheuol. Mae traeth Glan y môr, sydd yn gwynebu’r de, yn un o’r cyfrinachau gorau’r Llŷn Peninsula, a chaiff ei ddarganfod wrth gefn gweithdai'r marina. Bydd yn mesur oddeutu tair milltir, wedi ei orchuddio gyda thywod a cherrig man ac yn cael ei gefnu gan dwyni tywod. Cerrig man yw y rhan fwyaf o’r traeth deheuol, ac mae’n ymestyn o Garreg yr Imbill, dros y promenâd a thuag at Lanbedrog. Ceir toiledau, parc chwarae a pharc sgrialu yn gyfagos. Yn yr haf, mae croeso i gŵn, oni bai iddynt aros ar ochor chwith o’r llithrfa. Ychydig i’r de o’r dref Pwllheli y mae’r traethau, felly caiff bob math o gyfleusterau ar gael ar stepen eich drws. Yn ystod misoedd yr haf mae ymwelwyr yn heidio yma, gan fod gwestai, clybiau a mannau bwyta i gyd o fewn mynediad rhwydd.

Gwasanaethau a Cyfleusterau

Parcio
Toiledau
Dŵr yfed
Cyraeddadwy â chadair olwyn
Siop
Cludiant cyhoeddus
Gwersyllfa
Gwaharddiadau ar gŵn
Cymorth Cyntaf (*tymhorol)
Ardan gwahardd cwch
Banner Glas 

700 509 Pwllheli
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy