A   A   A
Psyched Adventures

Psyched Paddleboarding

Fron Deg Isaf, Llangaffo, Ynys Mon, LL60 6NF
07928 475 419
01248408315
Psyched Paddleboarding
www.facebook.com/PsychedPaddleboarding/ www.instagram.com/psyched_paddleboarding www.www.twitter.com/psychedsup
Open: See website.
Price: See website.
Yma yn Psyched Paddleboarding, rydym yn padl-fyrddio mewn llefydd hyfryd. Wedi ei sefydlu gan Sian Sykes, hyfforddwr awyr agored cwbl gymwys, proffesiynol a chyfeillgar, sydd wedi ymsefydlu yn Môn ac Eryri yng Ngogledd Cymru. Ei chenhadaeth yw i ysbrydoli eraill, ac i gynnig profiad unigryw a chofiadwy yn padl-fyrddio wrth sefyll (SUP), naill wrth gerdded i lyn distaw yn Eryri, neu arloesi arfordir creigiog, garw Ynys Môn. Mae padl-fyrddio wrth sefyll yn ffordd gwych o ddarganfod golygfeydd godidog Gogledd Cymru ac ail-gysylltu gyda natur. Mae Sian yn darparu offer a chyfarwyddyd o safon uchel i'w gwestai. Mae Psyched Paddleboarding yn darparu Anturiaethau Dydd cyffrous, Cyflwyniad i SUP, Arweiniad i SUP, Sgiliau Ymwybyddiaeth a Diogelwch SUP a llogi SUP. Rydym hefyd yn cynnig gwyliau cyffrous, fel encilion SUP yn Môn. Mae gan Sian brofiad helaeth o arwain ymdeithiau, ac mae hi'n gallu paratoi chi ar gyfer eich profiad SUP hefyd.

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy