A   A   A
610 233 Golygfa o Draeth Abersoch Beach and Views

Preifatrwydd

Mae’n rhaid i chi gael sicrwydd er mwyn cael yr hyder i roi gwybodaeth breifat i’r Cyngor Gwynedd drwy ddefnyddio ein ffurflenni. Mae’n bwysig i ni, pan fyddwch yn dewis gwneud, bod eich preifatrwydd yn cael ei warchod bob amser, a’n bod ni yn ymddwyn mewn ffordd glir a chyfrifol.

Mae unrhyw wybodaeth bersonol rydych yn ei roi i ni yn cael ei gadw mewn cronfeydd data sydd yn berchen i naill ai Cyngor Gwynedd neu gorff mae'r Cyngor yn ei ddefnyddio i ddarparu gwasanaeth(au) ar lein ar ei ran.

Os na fydd gofyn drwy gyfraith - ni fyddwn yn rhoi unrhyw wybodaeth bersonol i gwmnïau, busnesau neu unigolion.

Pan fyddwch yn defnyddio cardiau debyd i wneud taliadau drwy ein gwefan - treth cyngor ayyb, bydd rhif y cerdyn yn cael ei amgryptio, yn ogystal â nifer fesurau diogelwch eraill. Mae gwybodaeth bellach am hyn ar gael drwy ymweld â Taliadau ar lein.

Cwcis

Pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan bydd ein gweinyddwr yn ‘siarad’ yn uniongyrchol â’ch porwr er mwyn arddangos gwybodaeth yn gywir. Mae’n cadw gwybodaeth yn eich porwr am eich ymweliad ac yn ei arbed mewn ffeil testun syml.

Pan fyddwch yn dychwelyd i www.ymweldageryri.info bydd yr wybodaeth yn cael ei anfon yn ôl at weinyddwr y gwefan sef WiSS Ltd wrth i chi ymweld â thudalen drwy’ch porwr ac yn ‘siarad’ gyda’r gweinyddwr.

Mae’r cwcis rydym yn eu defnyddio yn rhoi gwybodaeth i ni am ymddygiad defnyddwyr ar ein gwefan - pa rannau sydd o ddiddordeb iddynt a pha wasanaethau sy’n cael eu defnyddio amlaf, ayyb. Gellir eu defnyddio hefyd i gofio manylion mewngofnodi ar gyfer rhai gwasanaethau, e.e. llwytho lluniau neu gofyn am fanylion. Ni chedwir gwybodaeth sensitif megis rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost yn y cwcis yma.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr wedi eu rhagosod i dderbyn cwcis. Os ydych yn anghyfforddus, mae’n bosib y gallwch sicrhau bod eich porwr yn gwrthod cwcis neu, yn rhoi gwybod i chi pan fydd cwci yn cael ei anfon i’ch cyfrifiadur, yna gallwch ddewis derbyn y cwci ai peidio.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy