A   A   A
Harbwr Porthmadog Harbour

Porthmadog

Tref harbwr brysur gydag ystod dda o siopau ac atyniadau, gan gynnwys Portmeirion gerllaw. Nid yw’r rhai sy’n frwdfrydig am reilffyrdd lein cul yn gallu cadw draw. Mae Porthmadog yn brif ganolfan, gyda dim llai na thair lein - rheilffordd Ffestiniog (sy’n rhedeg i Flaenau Ffestiniog), rheilffordd dreftadaeth Ucheldir Cymru sy’n fyrrach (gyda’i hamgueddfa reilffordd ymarferol ragorol) a’r rheilffordd Ucheldir Cymru arall sydd ar wahân (sy’n rhedeg yr holl ffordd i Gaernarfon). Mewn gwirionedd, ceir pedair, oherwydd bod gan reilffordd Treftadaeth Ucheldir Cymru lein fechan ar raddfa fach hefyd sy’n defnyddio glo wedi’i dorri yn lympiau llai gan ei frawd mawr!

Nid trenau oedd yr unig ddull o deithio yn hanes Porthmadog fel canolfan bwysig oedd yn gwasanaethu’r diwydiant llechi. Mae Amgueddfa Forwrol y dref yn adrodd yr hanes o sut y tyfodd y dref yn gyflym yn yr 19eg ganrif i fod yn borthladd allforio llechi ac adeiladu llongau ar gyfer sgwneri tri mast hardd a enwir yn Western Ocean Yachts. Un o dirnodau mwyaf poblogaidd Porthmadog yw’r Cob, arglawdd sy’n filltir o hyd ar draws yr aber a ymffurfiodd dynged y dref. Mae Porthmadog yn le da i gerddwyr a beicwyr - dilynwch Lwybr Arfordirol Llŷn a llwybr beic Lôn Ardudwy. Mae’r dref hefyd yn le da i archwilio pethau ar droed, yn enwedig wedi i’r ffordd osgoi ddargyfeirio llawer o’r traffig o ganol y dref.

Portmeirion

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy