A   A   A
610 233 Lleuad Porthdinllaen Moon (Turtle Photography)

Porthdinllaen

Hen bentref bach pysgota yw Porthdinllaen, gydag ymrwymiad cryf â’i môr.  Mae’r traeth tywodlyd yn ehangu dros gildraeth perffaith a harbwr naturiol, lle ceir Gorsaf Bad Achub ar un pen. Roedd bwriad, ar un adeg, i wneud Porthdinllaen yn brif borthladd i groesi tuag at Iwerddon, ond yn lwcus ni ddaeth dim o hyn. Mae Porthdinllaen wedi ei gadw’n berffaith, yn gyfoethog mewn hyfrydwch naturiol, a nawr fe gaiff ei warchod gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Gall plant gadw eu hunain yn ddiddig yma drwy geisio casglu crancod neu drwy chwarae yn y dŵr tra gall oedolion fwynhau diod yn nhafarn y Tŷ Coch, man lleol enwog. Caiff mwy o swyn ei ychwanegu i Borthdinllaen, gan y ffaith fod y maes parcio agosaf 10 munud i ffwrdd.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Llithrfa
Toiledau
Cludiant cyhoeddus
Gwaharddiadau ar gŵn
Ardal gwahardd cwch

700 536 (196x150) Golyfga Porthdinllaen View
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy