A   A   A
Porth y Swnt - Tu Allan_Outside 610 x 233 © Richard Outram

Porth y Swnt

Aberdaron, Pwllheli
Porth y Swnt

Ar agor: Ewch i'r wefan.
Prîs: Ewch i'r wefan.


Porth y Swnt - Tu Fewn_Inside 700 x 536 © Richard Outram

Dyma ganolfan ddehongli newydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym mhen draw Llŷn.  Mae dyluniad syml i’r ganolfan ac mae wedi’i hysbrydoli gan bensaernïaeth Aberdaron a chefndir morwrol y pentref. Bydd y ganolfan yn gweithredu fel porth i rinweddau unigryw a threftadaeth ddiwylliannol cyfoethog Llŷn.

Mae’r enw’n dweud y cyfan.  Mae’r enw Porth y Swnt yn cyfeirio at Swnt Enlli, sef y rhan o’r môr sy’n sefyll rhwng Aberdaron ac Ynys Enlli, ‘Ynys yr 20,000 o Seintiau’.  Mae’n cyfleu sut y bydd y ganolfan yn adrodd stori Llŷn – ei hanes naturiol a’i hanes dynol, ei chuddfannau a sut y bu i’r ardal arbennig o Gymreig hon ddenu pererinion o fannau pell ac agos.

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Porth y Swnt 

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy