A   A   A
610 233 Syrffio Porth Neigwl - Surfing Hell's Mouth (Turtle Photography)

Porth Neigwl

Daw’r enw dramatig Saesneg ar yr ardal hon oherwydd ei siâp hanner cylch, sydd yn tebygu i geg llydan agored. Daw ei dimensiwn uffernol oddi wth nodweddion gorllewinol, ffyrnig, sydd yn cynnig ychydig iawn o gysgod i forwyr. Mae brigdonwyr, ar y llaw arall, yn ei drin fel nefoedd, gan fod tonnau gwych ar gael yn gyson yma, yn enwedig ar ben ogleddol y traeth. Dylai nofwyr gymryd pwyll yma oherwydd cerrynt cryfion. Yn ogystal, rhaid bod yn ofalus ar frig y clogwyni meddal y clogfaen clai, sef gweddillion o’r Oes yr Iâ diwethaf (caiff cerddwyr eu cynghori i gadw’n glir oddi wrth y clogwyni ac oddi wrth fôn y clogwyn rhag ofn iddynt ddisgyn). Mae’r traeth tywodlyd euraidd hwn gydag ambell i garreg man yn ymestyn am oddeutu pedair milltir.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Syrffio
Parcio
Ffôn argyfwng
Cludiant cyhoeddus
Gwersyllfa
Gwobr Arfordir Las

700 563 (196x150) Cricet Porth Neigwl - Hells Mouth Cricket
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy